ارسال پست زمان بندی شده در تلگرام


ارسال پست زمان بندی شده در تلگرام

شما با استفاده از مدیرتل می توانید پست های خود را به صورت زمان بندی شده به کانال ارسال نمایید
برای ارسال به صورت زمانبندی بعد از ثبت پست، این پست می تواند از نوع پست معمولی، نظرسنجی یا  مسابقه باشد  در قسمت لیست پست ها روی ارسال به کانال کلیک نمایید

انتخاب پست زماندار

سپس در پنجره جدید بعد از انتخاب کانال ارسال به صورت زمان دار را فعال نمایید

فعال کردن پست زماندار تلگرام

بعد از فعال کردن ارسال به صورت زمان دار تاریخ و ساعت ارسال را وارد نمایید و پایان روی ثبت به صورت زماندار کلیک نمایید

ارسال  خودکار مطلب یه تلگرام

تماس با ما

شرکت تجارت گستر مهرنگار کویر با نام تجاری مدیرتل
آدرس:یزد-مهریز-میدان شهید صدوقی-ابتدای بلوار هفتم تیر
تماس با ما
شماره تماس : 09900890900
شماره تماس : 03532520900
شماره فکس : 02143854342
@ModireTel :آی دی تلگرام
ModirTel[@]gmail.com :آدرس ایمیل
قوانین و مقررات